Shippingsmell for Sparebanken Vest

Sparebanken Vest bokfører shippingtap på 200 millioner kroner.

BERGEN 20000526: Bergen by, oversiktbilde med havnen, fotografert fra Fløyen.Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Poppe, Cornelius
Børs

Restrukturering og gjennomgang av Sparebanken Vests bankens utlånsportefølje på bedriftsmarkedet har pågått i hele 2014.I regnskapet for 3. kvartal, som fremlegges fredag 24. oktober, vil Sparebanken Vest foreta en tapsnedskrivning på 200 millioner kroner på ett shippingengasjement. Samlede tapskostnader i kvartalet blir ca 215 millioner kroner.Banken har inngått restruktureringsavtaler på flere av sine tapsutsatte engasjementer som ble inngått i perioden i forkant av siste finanskrise. Risikoprofilen i bankens bedriftsmarkedsportefølje er etter utført restrukturering redusert, og fremtidig tapsnivå vil i hovedsak følge konjunkturutviklingen.Underliggende god drift vil i hovedsak resultere i at øvrige resultatposter vil være i tråd med tidligere annonsert utvikling. Tapsnedskrivningen endrer ikke kapitalplanen til Sparebanken Vest, heter det.

Nyheter
Børs