Staten aksepterer Cermaq-bud

Nærings- og fiskeridepartementet melder at de på vegne av den norske stat har akseptert Cermaq-budet fra Mitsubishi Corporation.

Børs

Budet er på 96 kroner per aksje.Staten vil dermed  selge 54 731 604 aksjer i Cermaq ASA, tilsvarende 59,17 prosent av aksjekapitalen, dersom vilkårene i budet blir oppfylt.Etter salget vil staten ikke lenger eie aksjer i Cermaq ASA.

Nyheter
Børs