Staten tømmer Entra for 650 mill.

Næringsminister Monica Mæland tilfører statskassen mellom 3,3 og 5,9 milliarder kroner på utbytte og salg av aksjer i Entra.

Monica Mæland. Foto: Scanpix
Børs

Staten høster milliarder på privatiseringen av Entra, skriver DN.Rett før børsnoteringen har staten sikret seg et ekstra utbytte på 650 millioner kroner som ble vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling 26. september. Utbyttet er betinget av at børsnoteringen blir gjennomført.«Det ekstraordinære utbyttet vil bli betalt ved å trekke på Konsernets eksisterende kredittfasiliteter», slås det fast i prospektet.Staten skal sitte igjen med minst 34 prosent av aksjene og vil selge mellom 40 og 80 millioner kroner av sine aksjer i Entra.Ifølge DN vil en midtverdi på 66,50 kroner per aksje inkludert ekstrautbytte, gi staten mellom 3,3 milliarder og 5,9 milliarder på nedsalget.