To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Analytiker Fredrik Tyvand rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Foto: Scanpix
Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i BW LPG og Aker Philadelphia Shipyard mens Stolt-Nielsen får en salgsanbefaling.- BW LPG har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ligger imidlertid nær støtten rundt 76 kroner. Dette åpner for en reaksjon opp, og gjør at dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Skulle kursen derimot bryte under støtten, vil det utløse et salgssignal. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- Aker Philadelphia Shipyard har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. I første omgang indikerer dette en svakere falltakt, eller mer horisontal utvikling. Kursen ligger imidlertid nær støtten rundt 144 kroner, noe som åpner for en reaksjon opp. I tillegg er volumbalansen svakt positiv, og dette styrker aksjen på kort sikt. Skulle kursen derimot falle under 144 kroner, vil det indikere videre negativ utvikling. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver analytikeren.- Stolt-Nielsen viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Videre negativ utvikling indikeres, og det ligger motstand opp mot taket av kanalen samt rundt 140 kroner. Aksjen er i tillegg negativ på innsidehandler etter at en innsider solgte aksjer for over 1,5 millioner kroner i starten av september. Den siste tiden har imidlertid omsetningen i aksjen vært større på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette styrker aksjen på kort sikt, og kan bidra til en reaksjon opp. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.