Meglerhuset Société Générale tror det er «svært usannsynlig» at Seadrill gjeninnfører utbytte før 2017 eller 2018, og mener at utbyttetkuttet signaliserer at Seadrill tror at det svake riggmarkedet kan vedvare lenger enn tidligere ventet, melder TDN Finans.Meglerhuset kutter kursmålet på Seadrill-aksjen fra 207 til 133 kroner og gjentar hold-anbefaling.Sparebank 1 Markets oppgraderer sin anbefaling på Seadrill til hold fra salg samtidig som kursmålet nedjusteres til 16 dollar fra 18 dollar. De mener det er prematurt å ta en long-posisjon i Seadrill, men trekker aksjen frem som en relativ kandidat mot større amerikanske sammenlignbare selskaper etter kursfallet.Ifølge nyhetsbyrået  mener Arctic Securities Seadrill fortsatt er godt posisjonert i markedet, og tror utbyttesuspensjonen gir støtte for selskapets utestående kreditt. Likevel kuttes kursmålet fra 18,50 til 15,00 dollar samtidig som salgsanbefaling gjentas.SEB antyder forventninger om at utbyttet ikke vil gjeninnføres før tidligst 2017, men fremholder samtidig at kuttet støtter meglerhuset investeringscase på Seadrill. SEB gjentar salgsanbefaling og kursmål 95 kroner, ifølge TDN Finans.DNB Markets mener utbyttesuspensjonen var det rette å gjøre fra et forretningsmessig standpunkt, men noterer seg at det opplagt ikke var bra for aksjekursen. Meglerhuset tror investorfokuset nå vil skifte til mer tradisjonelle verdsettelsesparametere, som verdijustert egenkapital og multipler. DNB kutter kursmålet fra 115 til 100 kroner og gjentar salgsanbefaling. Også Carnegie mener Seadrill har tatt rett beslutning ved å suspendere utbyttet for å tilbakebetale gjeld. Meglerhuset mener imidlertid at riggmarkedet må bedre seg for at Seadrills nye kontantstrategi skal bli innvannende. En mulig bedring i kontraktvolumene som kan gi litt prismakt tilbake til riggselskapene fortsetter å være Carnegies hovedfokus. Det understrekes samtidig at markedsfundamentalene fortsatt er ugunstige på kort sikt.