Resultater:
 • MultiClient Geophysical ASA: 07:00, webcast 09:00MultiClient Geophysical ASA: 07:00, webcast 09:00
 • Saga Tankers ASASaga Tankers ASA
 • Petrolia SEPetrolia SE
 • African Petroleum Corporation LtdAfrican Petroleum Corporation Ltd
 • BOA OCV ASBOA OCV AS
 • BOA SBL ASBOA SBL AS
 • Boa Offshore ASBoa Offshore AS
 • Jinhui Shipping and Transport. Ltd: 08:30, telefonkonferanse 09:30Jinhui Shipping and Transport. Ltd: 08:30, telefonkonferanse 09:30
 • S.D. Standard Drilling PlcS.D. Standard Drilling Plc
 • FLEX LNG LTDFLEX LNG LTD
 • AGR Group ASAAGR Group ASA
 • Cecon ASACecon ASA
 • Norwegian Energy Company ASANorwegian Energy Company ASA
 • InterOil Exploration and Prod. ASAInterOil Exploration and Prod. ASA
 • Seabird: presentasjon 08:00Seabird: presentasjon 08:00
 • Cellcura: presentasjon 10:00Cellcura: presentasjon 10:00
Makro:
 • Japan: Ledighetsrate, oktoberJapan: Ledighetsrate, oktober
 • Japan: KPI, oktoberJapan: KPI, oktober
 • Japan: Detaljhandel, oktoberJapan: Detaljhandel, oktober
 • Japan: Industriproduksjon foreløpig, oktoberJapan: Industriproduksjon foreløpig, oktober
 • Sverige: BNP, 3. kv 09:30Sverige: BNP, 3. kv 09:30
 • Sverige: Detaljhandel, oktober 09:30Sverige: Detaljhandel, oktober 09:30
 • Norge: Detaljhandel, oktober 10:00Norge: Detaljhandel, oktober 10:00
 • Norge: Regionalt nettverk 4/14 10:00Norge: Regionalt nettverk 4/14 10:00
 • Norge: Forventningsundersøkelsen, 4. kv 10:00Norge: Forventningsundersøkelsen, 4. kv 10:00
 • Norge: NAV ledighetstall, november 10:00Norge: NAV ledighetstall, november 10:00
 • Norge: Norges Bank valuta til SPU, desember 10:00Norge: Norges Bank valuta til SPU, desember 10:00
 • Italia: Ledighet foreløpig, november 10:00Italia: Ledighet foreløpig, november 10:00
 • Italia: KPI foreløpig, november 11:00Italia: KPI foreløpig, november 11:00
 • ØMU: Ledighetstall, oktober 11:00ØMU: Ledighetstall, oktober 11:00
 • ØMU: KPI-estimat, november 11:00ØMU: KPI-estimat, november 11:00
Annet:
 • USA: Black Friday, børsene stenger 17:00USA: Black Friday, børsene stenger 17:00
Kilder: Oslo Børs og TDN Finans