Primærinnsider Christian Printzell Halvorsen har 24. november 2014 solgt 2.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs 469,80 kroner per aksje. Salget innbrakte dermed 1,17 millioner kroner.Etter transaksjonen eier Halvorsen 2.726 aksjer i Schibsted ASA.