Oslo Axess-noterte Flex LNG melder om et resultat før og etter skatt på minus 0,47 millioner dollar i 3. kvartal 2014, mot pluss 208,87 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble null, mot 1,66 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 0,47 millioner dollar, mot pluss 208,87 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til null, sammenlignet med null 3. kvartal 2013.Regnskapet ble i 3. kvartal i fjor godskrevet med en tilbakeført nedskrivning på 210 millioner dollar.Styret mener ifølge rapporten at selskapet bør ha tilstrekkelig arbeidskapital for de neste 18 månedene.Selskapet fortsetter samarbeidet med Samsung Heavy Industries om plangodkjennelse, leverandørvalg og potensielle designendringer for de to 174.000 kubikkmeter LNG-skipene. Partene diskuterer også valg av motorer.Her er .John Fredriksens Geveran Trading bød onsdag i forrige uke på alle aksjene i Flex LNG til kurs 8 kroner.