Fra hat til kjærlighet for Norsk Hydro-aksjen

For et par år siden var Norsk Hydro aksjen alle elsket å hate. Nå har markedet dumpet oljeservice og trykker aluminiumsprodusenten til sitt hjerte. Flere analytikere jekker opp etter gårsdagens kapitalmarkedsdag.

CEO i Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg og selskapets logo
Børs
Norsk Hydro har en oppgang på nesten 50 prosent bak seg siden nyttår. Klimakrav tvinger amerikanerne til å velge mellom mindre biler eller biler bygget i lettere metaller. Det er lite sannsynlig at amerikanere flest kommer til å kjøre rundt i en Smart med det aller første.
– i aluminium. I en dagsfersk analyse fra Handelsbankens erfarne Hydro-analytiker Anne Gjøen påpekes det at ventet vekst i aluminium-etterspørselen innen bilbransjen overstiger veksten i BNP med solide marginer.- I perioden  2014-2022 er det ventet en årlig vekstrate på 20 prosent innen bilkarosseri-deler, skriver Gjøen.Handelsbanken beholder kjøpsanbefaling på Norsk Hydro-aksjen og hever samtidig kursmålet fra 50 til 52 kroner. Etter en estimert salgsvekst på drøye tjue prosent i år klinker Gjøen til med et estimat på 27 prosents salgsvekst neste år,  og en bedring i EBITDA-marginen fra 2014-estimatet på 13,2 prosent til anslåtte 16,4 prosent i 2015. - Aluminiumsmarkedet strammer seg til med et tilbudsunderskudd og tre til fire prosents årlig vekst i etterspørselen utenfor Kina, skriver Anne Gjøen.Også Swedbank De høynet nylig kursmålet på Norsk Hydro fra 42 til 48 kroner, og  ser for seg at aluminiumprisene vil fortsette å hente seg inn på grunn av sterk etterspørsel og begrenset tilbudsvekst.  Danske Bank Markets denne uken. Meglerhuset har kjøpsanbefaling og et 12 måneders kursmål på 48 kroner. - Tross nylig bekymring rundt de økonomiske utsiktene, venter vi fortsatt at et underskudd i verden eksklusive Kina vil fortsette å støtte aluminiumprisene og aluminiumpremiene, om skjønt med sesongmessig volatilitet, skriver de i rapporten.  Gjøen påpeker også at det er begrenset med gjenoppstartinger av tidligere stengte produksjonsfasiliteter, samtidig som det er få utviklingsprosjekter på gang. Dermed bekymrer hun seg lite over at det er en svak overproduksjon av aluminium i Kina.- Kostnadene er stadig mer utfordrende, og det er et økt fokus på forurensning. Hydro er bransjeledende på å redusere CO2-utslipp, og har en kultur for kontinuerlig forbedring innen alle forretningsområder, sier Gjøen.Gjøen estimerer at fortjeneste per aksje øker med seks prosent i 2015 og med fire prosent i 2016. I hovedsak pga en gunstig skatteendring i Brasil, men også pga. bevegelser i valuta og aluminiumsprisene. J. P. Morgan har også latt seg begeistre noe av den norske aluminiumsprodusenten arrangerte torsdag. Meglergiganten høyner ifølge TDN Finans kursmålet på Norsk Hydro fra 40 til 44 kroner. Men helt overbevist er de tydeligvis ikke, for J.P. beholder en nøytral-anbefaling.Citi skriver ifølge TDN i sin markedskommentar at Hydro leverte en optimistisk beskrivelse av aluminiummarkedet og egen posisjon.Meglerhuset gjentar at de synes Hydro er godt plassert til å dra fordeler fra sterke premier, stabile LME-priser og en svakere norsk krone. Samtidig venter de at selskapet ikke er tilbake på det langsiktige nivået for vedlikeholdsinvesteringer før i 2018. Citi anbefaler kjøp med kursmål på 43 kroner, en temmelig beskjeden oppside ettersom aksjen åpnet på 40,68 kroner fredag.