John Fredriksen-selskapet Geveran Trading har ifølge en melding kjøpt 25 millioner dollar i Golden Ocean Groups konvertible 2019-obligasjonslån til pris på 85,28.Etter transaksjonen eier Geveran Trading 50 millioner dollar i det konvertible obligasjonslånet.