Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 41,76 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 47.Det tilsvarer en oppgang på 4,5 prosent fra uken før.Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 17.687 tonn, ned 1,1 prosent fra foregående uke.Eksporten av fryst laks var på 776 tonn, en økning på 2,2 prosent fra uken i forveien, til en pris på 43,78 kroner pr kilo.Eksportprisen på fryst oppdrettslaks steg 2,9 prosent.