Finanstilsynet vedtok 19. november 2014 å kalle tilbake Oslo Creditservice AS' tillatelse til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassobevilling).Grunnlaget for tilbakekallet er alvorlige overtredelser av kravene til god inkassoskikk, fremgår det av en melding fra tilsynet.De forholdene som har vært avgjørende for vedtaket er for det første at Oslo Creditservice AS har satt til side plikten til nærmere å undersøke berettigelsen av det enkelte krav -  til tross for uforholdsmessig mange innsigelser knyttet til samme type krav.  For det andre har Oslo Creditservice AS over lengre tid og i et stort omfang avkrevd skyldnere for merverdiavgift, uten at det har vært adgang til dette.Oslo Creditservice AS har varslet at vedtaket vil bli påklaget, og har i den forbindelse begjært og fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket.