Det skriver AGB Sundal Collier-analytiker Georg Liasjø i meglerhusets nye sektorrapport for lakseopprettsektoren tirsdag, ifølge Intrafish og TDN Finans.
Begrenset oppsideToppvalg
I rapporten ber Liasjø sine kunder om å være forsiktige, da lakseaksjene har steget mye den siste tiden, og inntjeningsestimater kan bli nedjustert. Han ser begrenset oppside i de fleste lakseaksjene.«Selv om vi oppjusterer lakseprisestimatene våre fra 40,5 kroner til 41,5 kroner for 2015, og fra 41,3 kroner til 42,5 kroner for 2016 (grunnet en sterkere euro) er dette mer enn motvirket av endrete kostnadsestimater», heter det i rapporten.Ifølge nyhetsbyrte og Intrafish.no tror Liasjø at kostnadene vil øke med 1,0-1,5 kroner grunnet utsiktene til høyere fôrpriser.ABG Sundal Colliers toppvalg i laksesektoren er Lerøy Seafood Group. Aksjen er faktisk den eneste som får en kjøpsanbefaling. Kursmål økes fra 292 til 302 kroner.Marine Harvest nedgraderes fra kjøp til hold, mens kursmålet justeres fra 102,0 til 103,0 kroner.«Etter to års kontinuerlig økning i estimatene, venter vi nå kutt gitt; 1) overoptimistiske lakseprisestimater og 2) underestimerte effekter på kostnadene fra økningene i fôrprisene og fortsatt biologiske utfordringer med lakselus (primært i Norge)», skriver ABG Sundal Collier.Meglerhuset mener at konsensusforventinger til Marine Harvest er for høye.Også Bakkafrost, Salmar, og Grieg Seafood nedgraderes til hold.