I rapporten legger de til grunn en prisfall på norsk olje på 25 prosent. Dagens oljepris tilsvarer et prisfall på 27 prosent, skriver Finansavisen.Hvor skadelig oljeprisfallet kan bli for norsk økonomi, avhenger av årsaken til at prisen går ned, og ikke minst av hvor lenge den blir liggende på et lavt nivå.– Uansett vil nordmenn flest måtte regne med lavere kjøpekraft på grunn av oljeprisfallet, sier professor Hilde C. Bjørnland. Sammen med kollega Leif Anders Thorsrud står hun bak rapporten.Forskerne mener at dette kan føre til en svekkelse av bruttonasjonalprodukt (BNP) på mellom 0,5 og 2,5 prosent. Det sistnevnte fallet vil innebære resesjon, ifølge Norges Banks prognoser. Resesjon innebærer fallende BNP i minst to kvartaler.– Skulle oljeprisen blir permanent lav, kan vi ikke utelukke at virkningen på norsk økonomi blir kraftigere, mener hun.Konsekvensen blir lavere investeringer, lavere sysselsetting, reduserte reallønninger og et svakere aksjemarked.For ett år siden kostet et fat nordsjøolje 107,90 dollar. Tirsdag var prisen nede i 78,27 dollar. (©NTB)