Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla ASA, har ifølge en melding kjøpt 3000 aksjer i Orkla til kurs 53,40 kroner per aksje.Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 3000 aksjer i Orkla.