I 3. kvartal 2014 fikk Saga Tankers et negativt nettoresultat på 1,31 millioner kroner, mot et negativt resultat på 1,59 millioner kroner for et år siden.Videre merker vi oss at endring i tilgjengelige eiendeler for salg var på ytterligere minus 13,99 millioner kroner.Resultat før skatt ble på minus 1,31 millioner kroner, driftsresultatet endte på minus 4,57 millioner kroner mens inntektene i perioden var på 3,81 millioner kroner.I kvartalsrapporten kan vi lese at Saga Tankers har en kontantbeholdning på 186,4 millioner kroner.