Scottish Salmon melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på -4,6 millioner pund i 3. kvartal 2014, ned fra -1,8 millioner pund i samme periode året før.Resultat per aksje ble -2,19 pence, mot -1,08 pence ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble -5,7 millioner pund, sammenlignet med -2,4 millioner pund året før.Driftsresultatet ble -4,5 millioner pund, mot -1,1 millioner pund året før.Driftsinntektene beløp seg til 33,6 millioner pund, sammenlignet med 18,4 millioner pund i 3. kvartal 2013.
Bunnlinjen så langt i år er nemlig på 10,6 millioner pund, opp fra 45.000 pund ved samme korsvei i fjor. Inntektene økte i samme periode fra 60,8 millioner pund til 95,1 millioner pund.