Seadrill Partners melder om et resultat etter skatt på 106,3 millioner dollar i 3. kvartal 2014, mot 94,3 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 117,6 millioner dollar, sammenlignet med 103,8 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 153,6 millioner dollar, mot 168,6 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 334,5 millioner dollar, sammenlignet med 346,3 millioner dollar i 3. kvartal 2013.Styret skriver i rapporten at utdelingen for perioden på 0,5525 dollar per enhet, tilsvarende en årlig utdeling på 2,21 dollar, representer en 43 prosent økning fra minimumsutdelingen fastsatt ved børsintroduksjonen.- Som følge av oppkjøpet av 51 prosent i West Vela, har ledelsen som intensjon å anbefale overfor styret en økning i kvartalsvis kontantutdeling for 4. kvartal på 0,035-0,040 dollar per enhet, heter det videre.Her er .Investorene på Wall Street reagerer med å sende aksjen ned 7,3 prosent til 19,14 dollar i tidlig handel onsdag. Dette priser selskapet til 1,9 milliarder dollar.