DN får bekreftet fra flere større aksjonærer i børsnoterte TTS at de er blitt forespurt av meglerhuset Pareto Securities om de er interessert i å selge sine aksjer. Pareto er Bjarne Skeies hoffmegler.Takket være Bjarne Skeies nylige aksjekjøp har kursen steget med nær 20 prosent på få dager. Selskapet verdsettes nå til vel 400 millioner kroner, skriver avisen.Bjarne Skeie har ved tre anledninger i november meldt aksjekjøp i børsnoterte TTS der han er styremedlem og sønnen Trym Skeie er styreleder. Senest tirsdag kjøpte han 328.234 aksjer til kurs 4,37 kroner. Sist fredag kjøpte han 1,34 millioner aksjer til fire kroner stykket, og 6. november kjøpte han 300.000 aksjer til 3,85 kroner per stykk.Også Trym Skeie har kjøpt 250.000 aksjer i november.
NB! HegnarTV møtte Trym Skeie på Pareto-konferansen tidligere i høst. Se intervjuet her.
Etter de siste handlene eier Bjarne Skeie 16,6 prosent (18 prosent inkludert konvertering av et obligasjonslån). Døtrene Stina Skeie og Lena Skeie eier vel 12 prosent tilsammen. Inkludert Trym Skeies aksjepost (3,1 prosent) eier nå familien omtrent 32 prosent av aksjene i selskapet.DN blir fortalt at Bjarne Skeie trolig vurderer et bud på selskapet for deretter å ta TTS av børs, enten alene eller sammen med nest største aksjonær, Rasmussengruppen i Kristiansand som eier 13,3 prosent.– Vi svarer aldri på spørsmål om hva vi vurderer å gjøre, sier administrerende direktør Dag Rasmussen.