Senior oljeanalytiker ved Sanford C. Bernstein, Neil Beveridge, sier til CNCB at oljepriskrakket øker risikoen for at amerikanske skifterprodusenter går konkurs.- Selv om produksjonsveksten er meget sterk i Nord-Amerika, så er gjeldssituasjonen for mange av disse selskapene preget av misligholdt gjeld, sier Beveridge til CNBC:- 68 dollar fatet er ikke økonomisk for mange av skiferbrønnene. Credit default swap-spreads og yielden på noe av denne gjelden stiger svært raskt, og på så lave oljepriser kommer man til å se produsenter gå konkurs, legger han til.