Statoils finansdirektør Torgrim Reitan sier selskapet vil betale enda mer utbytte til tross for fallet i oljeprisen. Han er villig til å dele ut fra pengesekken på 120 milliarder kroner, skriver DN.- Vi har sett store svingninger i oljemarkedet, og det gir store bevegelser for aksjekursen vår og for konkurrentene. For ledelsen er det viktig å si at vi er forberedt og at det vi ser ligger innenfor naturlige svingninger. Utbyttepolitikken ligger selvsagt fast, sier Reitan til avisen.Statoil har de siste seks årene økt utbyttet for hvert år, og ledelsen har understreket at kronebeløpet skal vokse videre.Det er ifølge DN ventet at eierne får betalt like over 7,50 kroner per aksje, eller rundt 24 milliarder kroner, for hele 2014.
Ifølge finansdirektøren har Statoil flere verktøy for å holde utbyttet oppe.
- Vi har planlagt investeringer på rundt 20 milliarder dollar neste år og er operatør i de største prosjektene selv. Da kan vi gjøre tilpasninger i investeringsbudsjettet om det blir nødvendig, sier han til DN.