Fosnavåg-rederiet Olympic Ship AS melder om et resultat etter skatt på 425,4 millioner kroner per 3. kvartal 2014, mot 118,9 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 426,4 millioner kroner, sammenlignet med 106,5 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 541,7 millioner kroner, mot 308,8 millioner kroner året før. Driftsmarginen er dermed på 48 prosent.Driftsinntektene beløp seg til 1.129,9 millioner kroner, sammenlignet med 910,6 millioner kroner per 3. kvartal 2013.Resultatet viser en rekordsterk underliggende drift i perioden.