Takket nei til en halv milliard

Erik Must lot seg ikke friste av nok et bud på Glamox. Belysningskonsernet styrer mot et nytt rekordår, og pumper ut 400 millioner i ekstraordinært utbytte.

– Jeg selger aldri aksjer, sier Erik Must til Finansavisen.I begynnelsen av september avslo han det andre budet på sine aksjer i belysningskonsernet Glamox på knappe to år.Høsten 2012 fremmet hovedeier Arendals Fossekompani (AFK) et pliktig bud på nær én milliard, og fikk napp hos blant andre Skagen Vekst, Morten Sig. Bergesen og Kjell Chr. Ulrichsen.Must lå an til å innkassere nesten en kvart milliard for sine 24 prosent av Glamox eid på privat hånd, men takket nei, skriver Finansavisen.Siden har alle piler pekt oppover for selskapet, som leverer belysning til kontorbygg, skip og offshoreinstallasjoner, under merkenavn som Luxo, Aqua Signal, Norse Light og Høvik Lys.Utviklingen har vært så eventyrlig at AFK kom tilbake med et frivillig bud i september i år, som priset hele Glamox til i underkant av to milliarder. Det kommer frem av sistnevntes kvartalsrapport, som ble publisert tirsdag.Responsen var imidlertid lunken. Da akseptfristen løp ut 6. oktober, hadde AFK økt sin eierandel fra 73,5 til 74,3 prosent.Must hadde ifølge Finansavisen takket nei igjen, denne gangen til en halv milliard.Langsiktig eierskap–Du kunne fått dobbel pris, hvorfor selger du aldri aksjer?– Det er en filosofi om at langsiktig, aktivt eierskap er viktig. Det gjelder alle selskaper jeg er eier i, sier Must.Han ønsker ikke å kommentere den spesielle situasjonen hvor AFK, et selskap der han selv er styreleder og eier over 25 prosent, la inn bud på hans egne aksjer.– Men du vil aldri selge en eneste aksje i Glamox?– En skal aldri si aldri, men når jeg sier at jeg tror på langsiktig aktivt eierskap, så innebærer det at jeg tror på selskapet, sier Must til Finansavisen.Tømmer kassenEn kikk i regnskapsbøkene til Glamox kan forklare noe av Musts uvillighet til å selge.2013 ble selskapets beste år noensinne, med to milliarder i omsetning og 150 millioner i overskudd. Eierne hentet ut nær 100 millioner i utbytte.Fasit så langt i 2014 er 1,6 milliarder i driftsinntekter og et overskudd som allerede har passert fjorårets.Etter anmodning fra AFK ble det på Glamox-generalforsamlingen i august vedtatt et ekstraordinært utbytte på hele 400 millioner kroner.Selskapets likviditetsreserve var på 692 millioner ved utgangen av tredje kvartal.«Et samlet konsernstyre i AFK understreker at anmodningen om et engangsutbytte ikke representerer en kursendring fra AFKs side som langsiktig industriell eier i Glamox. Glamox strategi og virksomhet skal videreføres og videreutvikles i henhold til de strategier og planer som foreligger,» heter det i selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal.Usikkert for offshoreEn som aksepterte det siste tilbudet fra AFK var Glamox-sjef Kjell Stamnes (65). Neste sommer takker han av etter 14 år som adm. direktør, etter å ha ledet en særdeles vellykket snuperasjon.Med et bud på 30 kroner kunne Stamnes innkassere hele 42 millioner kroner for sine aksjer.– En fair pris, kommenterer Stamnes overfor Finansavisen.Han er svært fornøyd med at selskapet fortsatt leverer omsetningvekst og resultatfremgang.Divisjonen innen forretningsbygg kan vise til bra trøkk og økt etterspørsel etter produkter med LED-teknologi. Innen marine og offshore opplever selskapet spesielt høy vekst fra Kina.Det advares imidlertid om mer usikre tider fremover, med nedgang i kontrahering av både skip og borerigger internasjonalt.«Oljeselskapene signaliserer også reduserte aktiviteter innen vedlikeholds– og oppgraderingsmarkedet. Lavere aktivitet i begge disse to viktigste segmentene vil kunne påvirke divisjonens ordreinngang og omsetning i 2015,» heter det i kvartals-rapporten.Denne saken stod på trykk i Finansavisen 22. oktober!