Den økonomiske veksten i USA var betydelig sterkere enn ventet i tredje kvartal.- Revideringer viste at BNP-veksten i USA var enda sterkere enn først antatt i tredje kvartal, på hele 3,9 prosent fra kvartal til kvartal, mens det første anslaget viste en vekst på 3,5 prosent fra kvartal til kvartal, skriver Handelsbanken-økonomene i onsdagens rapport.Det var på forhånd ventet at revideringene skulle vise en lavere BNP-vekst, på 3,3 prosent fra kvartal til kvartal.Som ventet steg netto-eksporten mindre enn ventet, men det ble langt på vei motvirket av sterkere vekst i privat konsum og foretaksinvesteringer.- Det som bidro mest til den overraskende opprevideringen i forhold til det første anslaget var at det negative lagerbidraget var mindre enn først antatt, på bare 0,1 prosentpoeng, mens det første anslaget viste at lagerbidraget bidro negativt på veksten med 0,6 prosentpoeng, slår Handelsbanken fast.- Samlet sett sterke tall altså, som indikerer at vekstmomentumet i USA holder seg solid, til tross for vekstavmatningen internasjonalt. En liten bismak kom i form av at lønnsveksten ser ut til å ha vært svakere enn først antatt i både andre og tredje kvartal, skriver Handelsbanken.Lønns- og prisveksten er og kommer til å være i fokus for Fed fremover, og samlet sett tror ikke Handelsbankens økonomer at tallene i går bidrar til noen snarligere renteoppgang fra Fed enn tidligere forventet.