I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Norwegian Royal Salmon og Lerøy Seafood. Videre anbefales salg av aksjer i ABG Sundal Collier.- Norwegian Royal Salom viser sterk utvikling innenfor en stigende trend, og videre oppgang indikeres. Kursen har i tillegg så vidt brutt opp gjennom motstanden rundt 56,30 kroner, og dette signaliserer videre oppgang. Det er lite mostand over dagens kursnivå, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte ved rundt 56,30 kroner. Aksjen framstår dermed som en kjøpskandidat, selv om innsidescoren er negativ etter noen større innsidesalg i selskapet tidligere i år. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- Lerøy Seafood ligger innenfor en stigende trend, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Kursen har imidlertid falt noe tilbake de siste ukene, og det er nå dannet motstand ved 269 kroner. Støtte finnes ved 235 kroner. Omsetningen i aksjen har vært høyere de dagene kursen har falt enn de dagene kursen har steget. Volumbalansen er dermed negativ, noe som svekker aksjen på kort sikt. Den stigende trenden gjør at aksjen likevel anses mer positiv enn negativ på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, forteller analytikeren.- ABG Sundal Collier ligger i en fallende trend, og har falt omlag ti prosent etter at kursen i starten av oktober brøt ned gjennom støtten i en hode-og-skuldre-formasjon. Videre nedgang til 4,82 kroner eller lavere signaliseres. Aksjen har støtte rundt 4,48 kroner, mens det ved reaksjoner opp er motstand rundt 5,50 kroner. Vurdering: Salgskandidat