Tall offentliggjort fra det tyske statistikkontoret tirsdag viser ifølge Bloomberg News at Tysklands BNP var opp 0,1 prosent i 3. kvartal 2014, sammenlignet med foregående kvartal, mens BNP var opp 1,2 prosent på årsbasis.De foreløpige tallene viste en oppgang på 0,1 prosent på kvartalsbasis og en oppgang på 1,2 prosent på årsbasis. Det var ikke ventet revideringer.