Engers forsvarer beskylder aktor for å drive historiefortelling

Advokat Ellen Holager Andenæs etterlyser beviser for at tidligere Yara-sjef Thorleif Enger i det hele tatt var kjent med at det forelå suspekte avtaler i forbindelse med Libya– og India-prosjektene.

Børs

Da Andenæs kommenterte aktoratets omfangsrike innledningsforedrag torsdag, sa hun, i likhet med de andre forsvarerne i Yara-saken, på et tidspunkt at Økokrim lanserer en historie. I den historien har underdirektørene gjort grovarbeidet og kjøpt seg innflytelse i Libya og India med korrupte millioner, mens konsernsjefen har vært informert og har oppmuntret til de ulovlige avtalene og «tilskyndet» korrupsjon. – Jeg regner med at retten har notert seg at Økokrim, for å si det forsiktig, ikke har dokumentert hvorfor det er opplagt at Enger tiltalt, sa Andenæs. Hun påpekte at Enger ikke kan dømmes for medvirkning til korrupsjon, hvis han ikke hadde kunnskap om eventuelle ulovlige avtaler. Det er tilfelle i Libya, hvor forsvareren «har hatt store problemer med å se hva Økokrim bygger tiltalen mot Enger på». Hun trakk likevel fram referater fra ledermøter, som hun mener Økokrim vektlegger: * I et heter det seg at Enger må ta kontakt med styrelederen i det libyske selskaper for å understreke Yaras reviderte tilbud. * I det andre blir det referert at Enger og to andre direktører skulle fastsette kommunikasjonskanaler for forestående forhandlinger. – Dette er en helt ukritisk antydning om at de konstruerer en korrupt sidekanal, sa hun. I India-prosjektet var Enger klar over den svært romslige konsulentavtalen, men han anså den som en helt ordinær avtale, lik den det er vanlig å tilby når selskaper skal etablere seg i andre land. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv