Veidekke-kontrakt i Hardanger

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om rassikring i Hardanger.

Børs

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utføre rassikring på fylkesvei 7 Lussandberget i Granvin kommune.Det går frem av en børsmelding torsdag.Kontraktssummen oppgis til 206 millioner kroner, eksklusive moms.Oppdraget omfatter sikring av en strekning på 2,4 kilometer, med 400 meter i dagsonen i hver ende og en tunnel på 1,6 kilometer på midten.Vegprosjektet sikrer fremkommeligheten for bilistene på en rasutsatt strekning og fjerner en flaskehals på strekningen mellom Øystese og fergekaien i Kvanndal.Dette er det tredje kontrakten på rad for Veidekke om rassikring langs Hardangerfjorden i løpet av de siste årene. Arbeidet starter opp umiddelbart, og skal være avsluttet i desember 2016.Les mer her.

Nyheter
Børs