Indeksen doblet seg fra januar til februar

- Trolig reflekterer dette at veksten i Tyskland har vært sterkere enn ventet i det siste, slår Marius Gonsholt Hov fast etter å ha sett på gårsdagens ZEW-tall.

Børs

I går fikk vi tall som viste at tyske investorers vurdering av nåsituasjonen hadde steget klart mer enn ventet. Nåsituasjonskomponenten i ZEW steg nemlig fra 22,4 i januar til 45,5 i februar, mens det på forhånd var ventet en oppgang til 30,0.- Trolig reflekterer dette at veksten i Tyskland har vært sterkere enn ventet i det siste. Det er ikke lenge siden vi fikk tyske BNP-tall for fjerde kvartal, som viste en vekst på 0,7 prosent; klart friskere enn konsensusforventningen om en vekst på 0,3 prosent, skriver Marius Gonsholt Hov i onsdagens rapport fra Handelsbanken.På den annen side har forventningene til veksten fremover steget mindre enn ventet. Forventningskomponenten i ZEW steg nemlig fra 48,4 i januar til 53,0 i februar, mens konsensus lå på 55,0.- Selv om dette tross alt markerer en videre oppgang, har takten bremset litt opp sammenlignet med de tre foregående månedene. Videre er det ikke utenkelig at vurderingen av fremtidsutsiktene tar seg ned igjen, som en konsekvens av usikkerheten knyttet til situasjonen mellom Hellas og resten av EU, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs