Mistanke om ILA i Nordland

Mattilsynet sier det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved en sjølokalitet i Nordland.

Børs

Mattilsynet sier det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten "11193 Gamskjæran" i Vestvågøy kommune i Nordland fylke.Eier av lokaliteten er Isqueen AS.Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet den 13. februar om mistanke om ILA på bakgrunn av positive laboratoriefunn. Mattilsynet avventer endelig ILA-diagnose i påvente av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet, heter det i en pressemelding.Mattilsynet opplsyer om at for å forhindre eventuell smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse .

Nyheter
Børs