Røkke kan få én milliard ekstra

Kjell Inge Røkke personlig kan få verdier for én milliard kroner ekstra i striden om Johan Sverdrup-feltet.

Kjell Inge Røkke. Foto: Finansavisen
Børs

Oljeselskapet Det norske er uenig med de fire andre lisenspartnerne om eierfordelingen av Johan Sverdrup-feltet. Olje- og energidepartementet skal avgjøre saken, skriver DN.Ifølge avisen kjemper Kjell Inge Røkke om å få mer av verdiene gjennom Det norske, hvor han via Aker eier 49,99 prosent. Etter det DN erfarer står det om mellom én og 2,5 prosentpoengs oppjustering av Det norskes eierandel på 11,8933 prosent.For Det norske-eier Kjell Inge Røkke som privatperson vil en slik oppjustering innebære mellom 400 millioner og én milliard kroner ekstra. For Det norske som selskap handler det om mellom 1,2 og tre milliarder kroner ekstra.Røkkes andel av feltet, via hans eierskap i Det norske, har i dag en anslått verdi på 4,8 milliarder kroner. Det norskes andel er verdsatt til drøyt 14 milliarder. Det viser snittet av fem verdianslag for feltet fra analytikere.Analytikerne mener at feltet totalt er verdt 118 milliarder kroner. Regnestykket baserer seg på verdien av oljen minus utbyggingskostnader etter skatt.Akers informasjonsdirektør Atle Kigen viser til Det norske for kommentarer.– Vi kan ikke kommentere innholdet og konkrete tall i forhandlingene, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i Det norske oljeselskap til DN.På spørsmål om Det norske har vurdert risikoen for å få en redusert eierandel, svarer Brøske:– Dette dreier seg ikke om taktikk, men prinsipper. Vi mener balansen mellom volum og verdi ikke er representert i avtalen slik den er i dag.

Nyheter
Børs