Seiler inn millioner med flere skip

I 4. kvartal 2013 hadde Reach Subsea kun ett skip, mens det var 4 skip i drift samme kvartal i 2014. Dette gjør utslag i regnskapstallene.

Foto: Reach Subsea
Børs

Reach Subsea melder om et resultat på 7,7 millioner kroner i 4. kvartal 2014, mot et tap på 13,7 millioner i samme kvartal 2013.Dette ga et resultat per aksje på 0,10 kroner i perioden, opp fra -0,14 året før. Reslutat før skatt var opp fra et tap på 13,7 millioner i 4. kvartal 2013 til  +7,7 millioner kroner samme kvartal året etter.Salgsinntektene beløp seg til 84,3 millioner kroner i 4. kvartal 2014, opp fra 24,1 millioner samme periode året før. Den kraftige økningen i omsetningen skyldes at Reach har hatt en kraftig økning i antall fartøy i operasjon.EBITDA var 6,7 millioner, opp fra negative 11,2 millioner.Les hele rapporten her.

Nyheter
Børs