Stabilt i stortank

Befraktningsmeglere Reuters har snakket med forteller om to stortankslutninger fra Gulfen tirsdag.

Front Commander. Foto: Frontline
Børs

Ratene holder seg stabile rundt WS 58-WS 59 til fjerne østen, tilsvarende rundt 51.000-52.000 dollar per dag.VLCCen Genmar Zeus, som kommer rett fra tørrdokk, får derimot kun WS 52 med en last på 270.000 tonn råolje. Dette tilsvarer rundt 44.000 dollar per dag. Den lavere raten reflekterer at skipet ved første fylling ikke får tømt all oljen ombord.Den andre VLCCen går fra Jemen til Kina med 265.000 tonn råolje, men her er raten ikke oppgitt.Lasting for de to skipene skjer 27. februar og 2. mars.

Nyheter
Børs