Vardia utsetter tallfremleggelsen

Vardia Insurance Group utsetter tallfremleggelsen ytterligere.

Konsernsjef for Vardia Insurance Group, Ivar S. Williksen, ringer i børsbjella. Foto: Vardia
Børs

Vardia Insurance Group melder at fremleggelsen av tall for 4. kvartal er utsatt ytterligere. Tallene vil bli lagt frem mandag 2. mars klokken 07:00.Torsdag ble det meldt at fremleggelsen var uttsatt til fredag. Det ble vist til ny informasjon fra revisor rundt regnskapsprinsipper.Aksjen er suspendert.  

Nyheter
Børs