17 mrd. borte i Russland

Oljefondet tapte mer i Russland enn i noe annet land i fjor.

Oljefondet, slyngstad
Børs

Russland er det landet der Oljefondet tapte aller mest ifjor. Fondet satt lastet med russisk statsgjeld da det smalt, skriver DN.Krigen i Ukraina, rubelkollaps og børsfall rammet både Russland og Oljefondet kraftig.Markedsverdien av Oljefondets beholdning av aksjer og obligasjoner ble redusert med rundt 17 milliarder kroner, ifølge beregninger DN har gjort basert på fondets beholdningslister. - Forklaringen på verdifallet er i all hovedsak kursfall og svekket valuta, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, i en epost til avisen.

Nyheter
Børs