Biotec-innsidere erklærer opsjoner

To av innsiderne i Biotec Pharmacon erklærer opsjoner.

Børs

18 ansatte i Biotec Pharmacon konsernet har den 31. mars erklært deler eller alle av tildelte aksjeopsjoner fra 2011/2012.Det ble tilsammen erklært 321.300 aksjeopsjoner til kurs 13,96 kroner.Erklæringene omfatter følgende primærinnsidere:

  • Rolf Einar Engstad, CSO: 33.300 aksjeopsjonerRolf Einar Engstad, CSO: 33.300 aksjeopsjoner
  • Gerd Nilsen, ansattvalgt styremedlem: 25.000 aksjeopsjonerGerd Nilsen, ansattvalgt styremedlem: 25.000 aksjeopsjoner
Etter tildeling av nye aksjer vil Rolf Einar Engstad, CSO, ha 319.584 aksjer og 30.000 opsjoner i Biotec Pharmacon.Gerd Nilsen vil ha 25.000 aksjer og 11.000 opsjoner i Biotec Pharmacon etter tildeling.

Nyheter
Børs