Det norske endrer innkalling

Selskapet har nå støtte fra majoriteten av obligasjonseierne.

Kjell Inge Røkke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.
Børs

Kjell Inge Røkkes Det norske oljeselskap gjør enkelte endringer i innkallingen til dagens obligasjonseiermøte, og har ifølge en fersk melding nå støtte fra majoriteten av obligasjonseierne.«Den opprinnelige innkallingen med de foreslåtte endringene har mottatt støtte fra majoriteten av obligasjonseierne som har bekreftet at de vil stemme for selskapets forslag i obligasjonseiermøtet», heter det.Selskapet tilbyr blant annet en økt kompensasjon til obligasjonseierne for samtykke til to prosent fra tidligere en prosent. Endringene til det opprinnelige forslaget inkluderer også en negativ pant-bestemmelse med tilknyttet salgsopsjon, hvor obligasjonseierne kan selge obligasjonene dersom selskapet utsteder annen sikret gjeld enn bankfinansiering, fremgår det ifølge TDN Finans.Endringene inkluderer videre en salgsopsjon ved utstedelse av ny pari passu usikret gjeld med kortere løpetid enn DETNOR02 eller dersom det blir utstedt konvertible lån som ikke er subordinert DETNOR02, skriver selskapet.«Dersom disse forholdene inntreffer, vil hver enkelt investor få anledning, men ingen plikt, til å selge sine obligasjoner til selskapet for en pris som starter på 105 prosent, fallende med en prosent årlig», heter det ifølge TDN.Når det gjelder pris, vil det etableres et gulv på NIBOR + 1 %, mens andre elementer forblir uendret. Les hele meldingen her!

Nyheter
Børs