Fedex kjøper TNT

Fedex kjøper TNT Express for 4,4 milliarder euro.

Foto: AP
Børs

Fedex kjøper TNT Express for 8 euro per aksje. Det tilsvarer 4,4 milliarder euro. Budet tilsvarer en premie på 33 prosent i forhold til sluttnoteringen 2. april og 42 prosent sammenlignet med volumvektet snittpirs de tre siste månedene.Oppgjøret skjer i form av kontanter.TNT Express' styre anbefaler budet enstemmig.De to partene regner med at transaksjonen blir sluttført i løpet av første halvår 2016. 

Nyheter
Børs