Norge skal leve av bank, megling og forsikring

Når spørsmålet er hva Norge skal leve av etter oljen, må vi kikke til bank, megling og forsikring, mener BI-professor Torger Reve.

Torger Reve. Foto: Lise Åserud / SCANPIX
Børs

– Finansnæringen er på mange måter en del av svaret på fremtidens næringsliv i Norge, fremholder Reve og hans BI-kolleger Marius Nordkvelde og Robert Alexandru i rapporten «Den norske finansnæringen – en vekstnæring».Funnene legges fram under en konferanse om finansnæringen på Handelshøyskolen BI onsdag.VekstnæringReve beskriver finansnæringen som en bransje i vekst etter finanskrisen i 2008.Antall arbeidsplasser vokste fra 48.800 i 2008 til 53.500 i 2012. I løpet av de samme årene økte verdiskapingen årlig i snitt med 9,3 prosent. Andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) har økt fra 4,7 prosent i 2008 til 6 prosent i 2012.«Finansnæringen er en kompetanseintensiv næring med høy verdiskaping, høy sysselsetting og høy produktivitet» heter det i rapporten.– Vi håper på politisk vilje til å se på oss som en næring som kan bidra til vekst. Evnen til å bruke finans som smøring, blir en viktig del av å utvikle det vi skal finne på 10-20 år fram i tid, sier leder Pål Hellman i Finansforbundet, som har vært oppdragsgiver for rapporten.Stabil fordelBI-rapporten peker på at Norge har en stor fordel som et stabilt land – med forutsigbare rammebetingelser og tilsynsmyndigheter som fungerer.– I sum gjør dette Norge til en trygg havn for investeringer og kapitalplasseringer. Dette setter også Norges finansnæring i en unik posisjon som i større grad bør skape arbeidsplasser i Norge, samt øke markedsandeler internasjonalt, skriver Reve.– Det vesle vi har av diskusjon her hjemme, for eksempel om skatter, er som krusninger å regne sammenlignet med de fleste andre land, tilføyer Hellman.Vil splitte oljefondetBI-forskerne slår fast at de mener Norge har potensial til å bli det ledende finanssentrum i Norden innen en rekke finansielle tjenester.Et av tiltakene de foreslår, er å splitte Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – opp i flere mindre fond. Dessuten bør det stilles krav om at fondets utenlandske kapitalforvaltere etablerer kontorer i Norge.– Fondet begynner å bli for stort for sitt eget og folkets beste, skriver BI-duoen.Forskerne mener at stordriftsfordelene nå spises opp av stordriftsulemper, og argumenterer for at flere mindre fond samlet vil ha bedre avkastning enn dagens måte å organisere forvaltningen av oljeformuen på.

Nyheter
Næringsliv