Statoil kutter klimamål

Statoil ville senke CO2-utslippene fra oljesand- og tungoljeproduksjonen kraftig, men begge målene har selskapet gått bort fra.

Leismer, Canada, oljesand. Foto: Øyvind Hagen.
Børs

Statoil lovet å kutte CO2-utslippene fra oljesandproduksjonen med 40 prosent da selskapet kjøpte seg inn i oljesand i Canada i 2007. Men istedenfor kutt, har CO2-utslippene per fat olje økt med 20 prosent til 67 kilo i Statoils oljesandfelt.I selskapets bærekraftsrapport har Statoil fjernet hele målsettingen om å komme ned på 50 kilo CO2 per fat i 2020, skriver Dagens Næringsliv.Ifølge Statoil fører den skrinlagte Corner-utbyggingen av oljesandprosjektet til at det gamle utslippsmålet ikke lenger er relevant. Statoil står nå bare igjen med pilotanlegget Leismer.Selskapet skal offentliggjøre en ny oljesandrapport om noen uker, opplyser talsmann Knut Rostad.I bærekraftsrapporten har Statoil jekket opp utslippsmålet for tungolje med 55 prosent til 17 kilo CO2 per fat olje. Det opprinnelige målet var 11 kilo per fat olje ved de to tungoljefeltene Peregrino i Brasil og Mariner på britisk sokkel. (©NTB)

Nyheter
Børs