Storebrand anbefaler aksjer

Olav Chen og forvalterne i Storebrand er ute med sine seneste anbefalinger.

Børs

Storebrands Asset Managements investeringsdirektør Jan Erik Sauge og senior porteføleforvalter Olav Chen anbefaler stadig sine kunder å sitte med overvekt i aksjer i månedens ferske «korttidsvarsel».- Det globale aksjemarkedet falt i mars etter å ha nådd nytt all-time high-nivå. Bedring i makrobildet og stimulativ sentralbank i Eurosonen kompenserer delvis for skuffelser i USA. Videre skuffelser kan også utsette Feds rentehevinger. Vi er fortsatt overvektet aksjer, skriver Storebrand.- Statsrentene falt på at den europeiske sentralbanken startet obligasjonskjøpene og signaler om at Fed ikke vil ha hastverk ved rentenormalisering. Vi er fortsatt undervektet statsobligasjoner, skriver tallknuserne videre.For en langsiktig investor med middels risikovillighet mener analytikerne at investeringene bør fordeles 55 prosent i aksjemarkedet, 35 prosent i rentemarkedet og 10 prosent i eiendom.Fordelingen reflekterer ikke eventuelle over-/undervekter basert på markedssynet som omtales i rapporten.Overvekt i globale aksjer- Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med nesten1 prosent i mars. Hittil i år er likevel oppgangen på 5 prosent. Noegevinstsikring etter nye rekorder i aksjemarkedet forrige måned bidrotrolig til fallet. Makrotall i USA har også vært svakere enn ventet, menisolert sett skulle dette bidra til mindre rentefrykt rundt Fed. Bedremakrotall i Eurosonen har delvis også oppveid dette fra et globaltståsted. Aksjemarkedene har blitt dyrere, men alternativene er få ogsentralbankene er fortsatt stimulative. Vi har tatt ytterligere noe ge-vinst på aksjer, men er samlet sett fortsatt overvektet globale aksjer, skriver Olav ChenStorebrand er normalvektet i norske aksjer.- Norske aksjer steg nesten 1 prosent i mars. Oljeprisen har svingtnoe, men har gått relativt sideveis og noe opp siden årsskiftet. Falleti oilservice-aksjer har også stoppet noe opp og gått sideveis sidendesember, men siden juni er likevel fallet fortsatt på hele 50 prosent.Statoil-aksjen har derimot steget med nesten 10 prosent i år. Kronenhar svekket seg, men mest mot dollar. Vi er fortsatt normalvektetnorske aksjer, skriver Chen i rapporten.For norske statsobligasjoner skriver Storebrand følgende: - Norske statsobligasjoner målt ved ST4X falt marginalt i mars. NorgesBank overrasket markedene ved å ikke kutte renten denne gangen,etter å overrasket med rentekutt sist i desember. I den nye renteba-nen varsles det likevel rentekutt i mai eller juni, dersom utviklingeni norsk økonomi går som Norges Bank venter. Utviklingen i gjelds-og boligmarkedet var hovedargumentet for at de ikke kuttet nå,samtidig som norsk økonomi ikke hadde forverret seg så mye somventet og kronen var svak. Vi er fortsatt undervektet norske stats-obligasjoner.Rapporten finner du her!

Nyheter
Børs