Svensker vil sluke Repant

Färna Invest tilbyr alle Repant-aksjonærer å selge til dem. Toppsjefen har alt kvittet seg med sine aksjer.

Gudmund Larsen. Foto: Repant
Børs

Toppsjef Gudmund Larsen har i dag akseptert å selge 75.000 aksjer i Repant til Färna Invest AB.Det går frem av en børsmelding onsdag.Aksjene er solgt til kurs 1,25 kroner, og Larsen har ingen aksjer igjen i selskapet etter transaksjonen.Svensker vil ha alt Selskapet skrev i går at Arctic Securities har mottatt en kjøpsordre fra hovedaksjonær Färna Invest AB om å kjøpe opptil 9.917.635 aksjer i Repant til kurs 1,25 kroner. Färna Invest eide før fremsettelse av ordren 20.197.365 aksjer i Repant, tilsvarende 67,07 prosent av selskapets utestående aksjekapital. Kjøpsordren vil starte fra og med 8. april og stå frem til klokken 16:30 22. april, med forbehold om at den kan avsluttes tidligere og bli forlenget på diskresjonær basis. - Attraktiv mulighet Ifølge en annen melding i går har Repant-styret (med unntak av Färnas representant som avsto fra deltakelse), etter en helhetlig vurdering av positive og negative sider, enstemmig konkludert med at løsningen der Färna Invest gir en mulighet for alle aksjonærer til å selge sine aksjer til Färna Invest som «attraktiv».Meldingen tegnet et bilde av Repants anstrengte finansielle stilling, og styret mener det er nødvendig å vise tydelig finansiell styrke og langsiktighet for at selskapet skal oppnå raskere salgsvekst.

Nyheter
Børs