Vil nekte oljebyråkrater å eie oljeaksjer

Opposisjonspartiene på Stortinget, med unntak av Venstre, ber olje- og energiministeren nekte de ansatte i Oljedirektoratet å eie aksjer i Statoil og andre oljeselskaper.

Arnstad_Marit.jpg
Børs

– Det er uakseptabelt dersom det oppstår tvil om Oljedirektoratet opptrer nøytralt og uhildet. Oljedirektoratet har flere arbeidsoppgaver som går direkte på oppfølging av selskapene på sokkelen, deriblant Statoil. Da sier det seg selv at ansatte i direktoratet ikke kan eie aksjer i de samme selskapene, skriver de i en felles uttalelse, ifølge næringslivsavisen Sysla. Uttalelsen er signert Terje Aasland (Ap), Rigmor Andersen Eide (KrF), Marit Arnstad (Sp), Ingunn Gjærstad fra Sosialistisk Venstreparti og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De grønne. Etter at Sysla og Offshore.no i mars avslørte at 26 ansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet eier aksjer i oljeselskaper de er satt til å kontrollere, er det blitt satt i gang undersøkelser hos Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. – Vi forutsetter at statsråden i sin dialog med Oljedirektoratet påser at ansatte i direktoratet ikke i fortsettelsen kan eie aksjer i de selskapene de følger opp på sokkelen, heter det i uttalelsen. De fem ønsker å sende et tydelig signal til statsråden om at praksisen ikke kan fortsette. – Alle aktører på sokkelen, og myndighetene for øvrig, må kunne stole på at beslutningene som fattes av Oljedirektoratet, er uhildede og nøytrale. Opprettholdelse av dagens praksis stiller dette i fare, sier de. Olje- og energidepartementet sier de vil svare på utspillet etter påske. (©NTB)

Nyheter
Børs