- Dette øker sjansen for rentekutt

De ferske KPI-tallene for april gir økt tro på et rentekutt i juni, skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Børs

Ifølge en fersk oppdatering fra Handelsbanken Capital Markets styrker dagens ferske KPI-tall fra Statistisk Sentalbyrå troen på et rentekutt i juni.Konsumprisindeksen i Norge steg 0,4 prosent fra mars til april, ifølge tall fra SSB.På årsbasis steg konsumprisindeksen 2,0 prosent.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 0,4 prosent fra mars til april. Over året var den opp 2,1 prosent.Makroøkonom Marius Gonsholt Hov skriver i den ferske oppdateringen at dette var nært deres forventninger om en KPI på 2,0 prosent og KPI-JAE på 2,2 prosent, samtidig som meglerhuset på forhånd advarte om en nedsiderisiko. Samtidig ventet Norges Bank at KPI-JAE ville komme inn på 2,4 prosent, noe som betyr at sentralbankens feilvurdering har økt fra 0,1 prosent i mars til 0,3 prosent i april.RentekuttKjerneinflasjonen kom inn på 2,4 prosent i april, mot Norges Banks estimat på 1,9 prosent. «Dette innebærer at den innenlandske inflasjonen fortsetter under prognosene i Pengepolitisk rapport. Vi tror også at det underliggende prispresset er svakere enn hva sentralbanken har antatt. Arbeidsledigheten ser ut til å være øke raskere, og lønnsoppgjøret for 2015 peker mot lønnsvekst under bankens prognose», skirver Gonsholt Hov, og legger til: «I sum tror vi KPI-JAE kan falle til litt under 2,0 prosent ved utgangen av året; mens Norges Bank forventer 2,7 prosent. Dette styrker sjansen for et rentekutt på det kommende rentemøtet i juni. Selv om vi må understreke at Norges Bank har klart å øke til usikkerheten rundt denne muligheten».

Nyheter
Næringsliv