En rekke innsidere kvitter seg med aksjer

En rekke personer i konsernledelsen og styret kvitter seg nå med ytterligere aksjer i Vardia Insurance Group.

Konsernsjef for Vardia Insurance Group, Ivar S. Williksen, ringer i børsbjella. Foto: Vardia
Børs

En rekke personer i konsernledelsen og styret i Vardia Insurance Group har nå solgt ytterligere aksjer i selskapet, opplyses det i en melding.Etter transaksjonene sitter konsernsjef Rune Olsen Arneberg, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, på 381.919 aksjer i Vardia, tilsvarende 1,18 prosent. I tillegg eier han 1.277.473 fortrinnsretter, noe som gjør at Arnebergs samlede beholdning av aksjer og fortrinnsretter tilsvarer 0,54 prosent.Finansdirektør Ivar Pedersen kontrollerer nå 0,08 prosent av det totale antallet aksjer og fortrinnsretter i Vardia, mens adm. direktør i Vardia Forsikring AS, Børge Lekenes, sitter på totalt 1,43 prosent.Se den komplette listen over innsidernes salg i Vardia her.

Nyheter
Børs