Meglerhusets Opera-dom

Meglerhus tror investorene vil fokusere på Operas sterke guiding.

Børs

Operas resultater for 1. kvartal viser en omsetning på linje med forventningene og en justert EBITDA rundt 2 prosent lavere enn konsensus, men 2 prosent over DNB Markets' estimat. "Vi venter imidlertid at investorene i første rekke vil fokusere på guidingen og øvrige oppdateringer. For Q2 guider selskapet nå en omsetning og en EBITDA som ligger henholdsvis 3 og 17 prosent over dagens konsensusforventninger", skriver meglerhuset. Samtidig annonserer Opera at de venter offentliggjøring av en allerede signert global avtale med en større nettverksleverandør i løpet av noen uker, og rapporterer samtidig at de også har signert en avtale med en større amerikansk kunde vedrørende Rocket. Kursen stengte i går på 77,50 kroner pr aksje."Vi venter at konsensusestimatene for 2015-2016 vil kunne komme noe opp på grunnlag av denne rapporten og har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på 95 kroner pr aksje", skriver DNB Markets.

Nyheter
Børs