Protector Forsikring selger egne aksjer

Protector Forsikring selger egne aksjer for å finansiere britisk etablering.

Børs

Protector Forsikring vurderer å selge ca. 3.57 millioner egne aksjer, tilsvarende omtrent 4,1 prosent av utestående aksjekapital og stemmeberettigede aksjer.Det går frem av en børsmelding torsdag.Salget skjer for å styrke soliditeten i forkant av den planlagte etableringen i Storbritannia. Nordea Markets er engasjert som finansiell rådgiver i transaksjonen.Protector-aksjen har doblet seg på Oslo Børs hittil i år, og er opp over 152 prosent det siste året.

Nyheter
Børs