Røkkes oljeselskap låner 2 mrd. til blodrente

Det norske oljeselskap sliter med høy gjeld, og utsteder et obligasjonslån med en rente på saftige 10,25 prosent.

Børs

– De betaler en skyhøy pris for lånet, men det betyr også at de klarte å unngå å trykke aksjer, sier analytiker Halvor Strand Nygård i SEB.Onsdag meldte Kjell Inge Røkke-kontrollerte Det norske oljeselskap at det hadde gjennomført en vellykket plassering av et syvårig obligasjonslån på 300 millioner dollar med en fastrente på 10,25 prosent. DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank Norway ble brukt til å hente inn pengene. – Dette er helt klart den høyeste renten de har i låneporteføljen, men dette må også sees i forhold til hvor dette lånet kommer i kapitalstrukturen. Dette obligasjonslånet kommer helt bakerst, sier Nygård.«Oljeservice-rente»Ettersom Det norske ikke har mer verdier å pantsette, måtte de utstede et usikret lån. Oljeselskapet har nå en nettogjeld på hele 2 milliarder dollar, tilsvarende 15 milliarder kroner.Gjennom flere låneopptak, både i bank og i obligasjonsmarkedet, ser nå det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet endelig ut til å være fullfinansiert frem til inntektsstrømmen fra Johan Sverdrup-feltet begynner i 2019.Blodrenten oljeselskapet må betale for det usikrede lånet ligner mer på rentene oljeserviceselskapene må betale i dag, selv om oljeselskaper i utgangspunkt er en langt mindre risikabel investering. Dollarlån utstedt av Petroleum GeoServices og Seadrill omsettes i annenhåndsmarkedet med en implisitt rente på rundt 10 prosent. Kontrast i lånemarkedetDette står i sterk kontrast til de lave rentene finansielt solide oljeselskaper betaler om dagen. Da Statoil utstedte et lignende femårig obligasjonslån i dollar i november, endte renten på langt mer beskjedne 2,75 prosent.Det norske vil til neste år få renteutgifter på 191 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner til neste år, ifølge Swedbank-analytiker Teodor Sveen Nilsens estimater. Til sammenligning vil Statoils renteutgifter ligge på rundt 7,5 milliarder kroner, selv om selskapet har tolv ganger så høy gjeld som Det norske. Årsaken til Det norskes store gjeldsopptak er en kombinasjon av finansieringsbehovet for å være med på utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, og ikke minst den uheldige timingen ved oppkjøpet av Marathon Oil for ett år siden. Rekordoppkjøpet på over 12 milliarder ble gjort mens oljeprisen fortsatt vaket over 100 dollar pr. fat.Kjell Inge Røkke eier 66,66 prosent i Akaer ASA, som igjen eier 49,99 prosent av aksjene i Det norske oljeselskap.

Nyheter
Børs