Sparker 2.500 ansatte - kvitter seg med skip - stiger på børsen

Ledelsen i Subsea 7 reduserer den globale flåten og kvitter seg med 2.500 ansatte.

Børs

Det er utfordrende tider for Subsea 7. Selskapets ledelse ønsker derfor å trimme selskapet for å være beste mulig rustet til de økonomiske utfordringene det møter.Ifølge en børsmelding planlegger Subsea 7 å kutte rundt 2.500 stillinger. Videre ønsker ledelsen å redusere den globale flåten med inntil elleve skip.Ved utgangen av 2014 var det om lag 13.000 ansatte i Subsea 7. Nedbemanningen trer i kraft nå og vil forhåpentligvis være gjennomført innen starten av 2016.Prosessen skal allerede ha begynt i Norge og Storbritannia.Ved utgangen av 2014 hadde Subsea 7 en flåte på 39 skip, mens ytterligere fem er under bygging.Investorene liker tydeligvis dagens nyheter.Kort tid etter at dagens handel tok til på Oslo Børs falt aksjen til 84,15, mens den nå omsettes for 86,90 kroner, opp 2,48 prosent på en ellers rød børs. Dagens høyeste notering var på 87,05 kroner.

Nyheter
Børs