Tyske tall skuffer

Den tyske foreløpige PMI-indeksen for mai innfridde ikke analytikernes forventninger.

Børs

De tyske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Management Index) for industrien endte i mai på 51,4, viser foreløpige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 52,0.April-tallene viste en PMI på 52,1.For tjenestesektoren falt PMI fra 54,0 i april til 52,9 i mai, viser foreløpige tall. Det var her ventet en indeks på 53,9.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.

Nyheter
Næringsliv